Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem
sługi Bożego ks. Jana Machy

Wszechmogący Boże,

Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, który
z natchnienia Ducha Świętego pełnił dzieła miłosierdzia
i oddał życie za swoich bliźnich, udziel mi za jego wstawiennictwem łaski,
o którą pokornie Cię proszę…, Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, Bóg
przez wszystkie wieki wieków.

Amen.