Analiza wyroku skazującego ks. Jana Machę

Zdjęcia > Dzieciństwo

Archiwum

  • 12.02.2020

    Zdjęcia, Dzieciństwo

    Dzieciństwo

    Sługa Boży ks. Jan Macha urodził się 18 stycznia 1914 r. w typowej dla tego okresu śląskiej rodzinie zatrudnionej w przemyśle, ale kontynuującej także chłopskie tradycje, zwyczaje, a także charakterystyczną pobożność i religijność. W domu rodzinnym małego Jana nazywano Hanikiem (zdrobnienie od imienia Hanys, używane na określenie Jana). Dorastał w przełomowej epoce wielkiej zmiany politycznej na Górnym Śląsku, kiedy po plebiscycie i trzech powstaniach, część Górnego Śląska w 1922 r. weszła w skład państwa polskiego jako autonomiczne województwo śląskie.