Dekret ogłaszający rozpoczęcie procesu

2020-01-14

 

VH V – 4565/14

DEKRET

Mając na względzie prośbę Księdza doktora Damiana Bednarskiego, zgodnie z normami prawa mianowanego postulatorem, jak również wnioski różnych osób, które od dłuższego czasu proszą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy, własne wewnętrzne przekonanie co do męczeństwa tegoż kapłana Kościoła katowickiego i pożytku duchowego wiernych z tego faktu płynącego, oraz Nihil obstat Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, niniejszym ogłaszam formalne rozpoczęcie tegoż procesu.
Z dniem dzisiejszym Czcigodnemu synowi ziemi śląskiej, który oddał swoje życie pełniąc dzieła miłości bliźniego, księdzu Janowi Masze, przysługiwać będzie tytuł „Sługa Boży".


   + Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
       Katowicki

Ks. Adam Pawlaszczyk
         Kanclerz
  Kurii Metropolitalnej


Katowice, dn. 24 listopada 2013 r.
W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Dokumenty, Dokumenty promotora beatyfikacji