Dekret ustanawiający Komisję do zebrania i oceny materiału dotyczącego księdza Jana Machy

2020-01-14

 

Dekret

Mając na względzie przewidzianą prawem konieczność wstępnego rozeznania w prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego w sprawach kanonizacyjnych (por. Congregatio pro Causis Sanctorum, Sanctorum Mater: Instructio ad peragendas Inąuisitiones dioecesanas vel eparchiales de Causis Sanctorum, die 17 m. Maii, A.D. 200, art. 7 §§ 1i2), niniejszym ustanawiam Komisję w składzie:

  1. ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor, przewodniczący,
  2. ks. dr Henryk Olszar,
  3. ks. mgr Bartłomiej Bober,

celem zebrania i oceny materiału dotyczącego zmarłego kapłana Archidiecezji Katowickiej śp. JANA MACHY (+1942, Katowice).

Ks. Adam Pawlaszczyk
Kanclerz
Kurii Metropolitalnej

+ Wiktor Skworc
Arcybiskup Metropolita
Katowicki


Katowice, 10 stycznia 2013 r.
VH V-4520/13

Dokumenty, Dokumenty promotora beatyfikacji, Zdjęcia, Dokumenty Promotora Beatyfikacji