Dekret ważności dochodzenia diecezjalnego

2020-01-14

 

Prot. N. 3118-5/16

Katowice

Dla Beatyfikacji czy też Deklaracji Męczeństwa
Sługi Bożego Jana Franciszka Machy

Kapłana Diecezjalnego
zamordowanego, jak się przekazuje, ze względu na nienawiść do wiary.

Podczas zebrania zwyczajnego, dnia 14 września bieżącego roku 2016, ta Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych rozpatrzyła niniejszą sprawę, tj.: „Czy zachodzi ważność Procesu przeprowadzonego przy Kurii katowickiej dotyczącego życia i męczeństwa jak też opinii męczeństwa Sługi Bożego Jana Franciszka Machy, kapłana diecezjalnego, zamordowanego, jak się przekazuje, ze względu na nienawiść do wiary. To znaczy czy świadkowie zostali przesłuchani należycie i poprawnie jak też czy świadectwa przedstawione w sprawie zostały sporządzone według przepisu prawa i zgodne z celem o którym się mówi”.

Ta Kongregacja, zredagowawszy decyzję z urzędu w sposób staranny i rzecz dokładnie przemyślawszy, odpowiedziała: TWIERDZĄCO, to znaczy zachodzi ważność tegoż Procesu tak w sprawie jak też co do celu o którym się mówi, uzdrowiwszy co według prawa należało uzdrowić(sanatis de iure sanandis). Nie wykryto jakichkolwiek przesłanek przeciwnych.

Dano w Rzymie, w siedzibie tejże Kongregacji, dnia 14 września roku Pańskiego 2016.

  Angelo Card. Amato, S.D.B
              Prefekt    

        Marcello Bartolucci
Arcybiskup tytularny Mevanien
             Sekretarz

Dokumenty, Dokumenty promotora beatyfikacji