Nihil obstat Konferencji Episkopatu Polski

2020-01-14

 

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r.

Bp Wojciech Polak
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

SEP-D/6.3-5

Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Arcybiskupie,

361. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Warszawie w dniach 5-6 marca tego roku, wyraziło nihil obstat w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Machy.
W związku z tym zwróciłem się z prośbą do Ojca Gabriela Bartoszewskiego o przygotowanie stosownego pisma do Kongregacji, które obecnie przesyłam jako załącznik.

Z zapewnieniem o modlitewnej pamięci


Bp Wojciech Polak
Sekretarz Generalny Konferencji
Episkopatu Polski

 

Zał.: 1
--------------------------------
Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Wiktor SKWORC
Metropolita Katowicki
ul. Jordana 39
40-951 KATOWICE

Dokumenty, Dokumenty promotora beatyfikacji