Zatwierdzenie modlitw

2020-01-14Katowice, 12 listopada 2013 r.
VJ- 2165/13


Ksiądz
dr Damian Bednarski
Postulator w procesie beatyfikacyjnym
Sługi Bożego ks. Jana Machy


W odpowiedzi na pismo z dnia 11 listopada 2013 r. Kuria Metropolitalna w Katowicach zatwierdza teksty modlitw przygotowanych w związku z procesem beatyfikacyjnym sługi Bożego ks. Jana Machy, przeznaczone do prywatnego odmawiania przez wiernych:

    - Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Machy,
    - Modlitwa o łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Jana Machy,

oraz wyraża zgodę na ich publikację.

Na publikacji należy umieścić informację: "Za pozwoleniem Władzy Duchownej -VJ 2165/13, Katowice, dnia 12.11.2013 r.

Szczęść Boże!

Ks. dr Adam Pawlaszczyk
Kanclerz
Kurii Metropolitalnej

Ks. dr Grzegorz Olszowski
Wikariusz Generalny
Archidiecezji Katowickiej

Dokumenty, Dokumenty promotora beatyfikacji