Prof. Ryszard Kaczmarek: Życiorys zaplątany w historię

Z prof. Ryszardem Kaczmarkiem rozmawia dr Andrzej Grajewski w cyklu rozmów "Odcienie świętości" poświęconym ks. Janowi Masze.

2020-03-10