II miejsce: Parafia św. Andrzeja w Zabrzu

Aktywizacja osób starszych

2020-09-22

Projekt aktywizacji osób starszych sporządzono w oparciu o doświadczenia z działalności Parafialnego Klubu Seniora o nazwie „Ku radości", działającego przy parafii św. Andrzeja w Zabrzu. Założono go 19 października 2007 r. Działa już prawie 13 lat!

Przewodniczącą klubu z ramienia Parafialnego Zespołu Caritas (PZC) jest Maria Kurowska, wspierana przez pozostałych członków. Opiekunem od początku jego istnienia jest ks. dr hab. Piotr Górecki, profesor Uniwersytetu Opolskiego (rezydent parafii św. Andrzeja).

Spotkania odbywają się raz w tygodniu (w piątki w godz. 16.00–18.00) w domu katechetycznym. Bierze w nich udział od 40 do 60 osób, także pochodzących z innych parafii z terenu miasta Zabrze. Na spotkaniach panuje miła, rodzinna atmosfera, która umożliwia seniorom otwarcie się na drugiego człowieka, spotkanie z osobami w podobnym wieku oraz integrację z grupą. Mogą porozmawiać z innymi ludźmi, nawiązać nowe znajomości i wziąć udział w proponowanych zajęciach. Seniorzy mogą uczestniczyć w licznych wyjazdach; organizujemy dla nich wyjścia do placówek kulturalnych, imprezy rozrywkowe, warsztaty zajęć praktycznych, a także wyjazdy pielgrzymkowo-krajoznawcze, różne animacje ubogacające pod kątem religijnym i kulturowym.

Przynależność do klubu pozwala im odpędzić od siebie poczucie samotności i wyobcowania. Regularne uczęszczanie do klubu seniora wnosi nową energię w ich życie. Uatrakcyjnia ich plan tygodnia i sprawia, że z przyjemnością oczekują kolejnych spotkań. Co ważne, poprawa samopoczucia poprawia również ich kondycję fizyczną, co bardzo szybko przekłada się na poprawę stanu zdrowia.

Szczególną formą aktywizacji seniorów są organizowane od 11 lat wczaso-rekolekcje, które ostatnio odbywają się w Ośrodku Formacyjno-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Głuchołazach. W czasie dwutygodniowego turnusu seniorzy uczestniczą codziennie w zabiegach rehabilitacyjnych oraz mają sprawowaną Mszę Świętą z homilią. Udział w wycieczkach i innych formach aktywności sprawia, że seniorzy wracają pełni sił do domów i z niecierpliwością czekają na kolejny wypoczynek za rok.

Ponadto PZC wspiera ubogich seniorów, dofinansowując leki i żywność, organizuje też paczki żywnościowe na święta. Udzielamy pomocy w przypadku różnych sytuacji losowych; odwiedzamy chorych w domach, szpitalach lub w domach pomocy społecznej. Działalność naszego klubu jest wspierana finansowo przez samych seniorów (dobrowolna składka), przez parafię oraz w części przez fundację „Andrzej", która działa na rzecz naszej parafii.
 

Konkurs