Ctihodný Jan Macha (1914-1942) diecézny kňaz

2021-10-18

Narodil sa 18. januára 1914 v Starom Chorzowe (Poľsko). Bol najstarším synom Pavla a Anny rodenej Cofałkovej. V rodnom meste ukončil základnú školu a gymnázium. Hneď po maturite sa uchádzal o prijatie do kňazského seminára katovickej diecézy v Krakove. Ale z dôvodu veľkého počtu prihlásených nebol prijatý. Rok študoval na Právnickej fakulte Jagellonskej univerzity. V roku 1934 zahájil teologické štúdium a kňazskom seminári. Ako bohoslovec vynikal hlbokou zbožnosťou a veľkým pochopením pre druhých.

25. júna 1939 bol biskupom Stanislavom Adamským vysvätený na kňaza v kostole sv. apoštolov Petra a Pavla v Katoviciach. Primičnú svätú omšu slúžil vo farskom kostole sv. Márie Magdalény v Starom Chorzowe. Na svoj primičný obrázok si nechal napísať heslo: „Pán môj a Boh môj.”

Od 1. septembra 1939 začal vykonávať vikársku službu vo farnosti sv. Jozefa v Sliezskej Rude. Tento deň je spojený s vypuknutím druhej svetovej vojny, ktorá zanechala hlbokú stopu v cirkevnom spoločenstve v Hornom Sliezsku. Dochované kázne z tohto obdobia ukazujú jeho hlboký vzťah k Bohu, ako aj záujem o duchovné formovanie veriacich. Pri návštevách v poľských rodinách si veľmi často všímal ich ťažkú situáciu: v mnohých rodinách otcovia, manželia alebo synovia boli zatknutí, zabití alebo odvezení do koncentračných táborov. Táto situácia ho priviedla k myšlienke zorganizovať materiálnu a duchovnú pomoc. Získaval finančné prostriedky, tajne viedol duchovnú službu v poľštine, utešoval zarmútených, vnášal nádej a posilňoval ich Božím slovom.

Pod jeho vedením sa charitatívna akcia veľmi rýchlo rozšírila, pretože sa do nej zapojila mládež (študenti, členovia Katolíckeho združenia mládeže, skauti)  ovplyvnená príkladom ich pastiera. Týmto pôsobením upútal na seba pozornosť Nemcov.

5. septembra 1941 bol zatknutý nemeckou políciou (gestapom). Bol uväznený vo väzení v Mysloviciach (Poľsko).  A bol mnohokrát podrobený mučeniu. Nezrútil sa. Utešoval kamarátov, často sa modlil, prosil Boha za odpustenie katom, povzbudzoval na duchu spoluväzňov. V listoch rodine často prosil o modlitbu, lebo z nej čerpal silu.  Mal u seba breviár a tiež ruženec, ktorý si urobil z povrázkov zo slamníka a z triesok z prične.
V júni 1942 bol kňaz Jan Macha prevezený do väzenia v Katoviciach v Mikolovskej ulici. 17. júla 1942 bol odsúdený k trestu smrti. Správa o rozsudku smrti hlboko zasiahla  nielen rodinu, ale i farnosť v Rude. O darovanie života usiloval Franz Wosnitza, vtedajší generálny vikár katovickej diecézy.

Večer pred popravou sa kňaz Jan vyspovedal, pomodlil breviár a napísal rodine list na rozlúčku. List obsahuje tieto slová: „Bolo mojím prianím pracovať pre Neho, ale to mi nebolo umožnené. Ďakujem za všetko! Dovidenia tam hore u Všemohúceho”. Zostal pokojný do konca. Bol popravený štvrťhodinu po polnoci 3. decembra 1942. Bol sťatý na gilotíne. Jeho telo bolo pravdepodobne spálené v krematóriu v Auschwitz.

Zanechal po sebe spomienku na horlivého pastiera , ktorý zručne spájal kňazskú službu s dobročinnosťou, bol plný lásky k Bohu a k vlasti, a ktorý položil život za vieru.

Proces blahorečenia sa začal v Katoviciach v roku 2013. V septembri 2015 po ukončení diecéznej etapy bola dokumentácia týkajúca sa mučeníckej smrti Služobníka Božieho predaná vatikánskej kongregácii pre blahorečenia a svätorečenia. A 28. novembra 2019 pápež František vydal dekrét o mučeníctve kňaza Jana Machy.

Zároveň prebieha príprava na slávnosť blahorečenia.
Pozývame vás k modlitbe na príhovor Služobníka Božieho. Informujte, prosíme, postulátora o všetkých milostiach, ktoré sa vám dostali prostredníctvom kňaza Jana Machy:


Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-951 Katowice
Poľsko

______________
Modlitba za obdŕžanie milosti na príhovor Služobníka Božieho
Všemohúci Bože, Ty si zvláštnym spôsobom spojil obeť Tvojho Syna Ježiša Krista s kňazom Janom, ktorý z vnuknutia Ducha svätého plnil skutky milosrdenstva a položil život za svojich blížnych, udeľ mi na jeho príhovor milosť, o ktorú Ťa pokorne žiadam … Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

tlumaczenia