Kalendarz ze śląskim męczennikiem

Klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przygotowali na nadchodzący rok 2022 kalendarz „Hanik. Opowieść o wierności”.

2021-11-18

Wydawnictwo jest ilustrowane zdjęciami z codzienności i ważnych momentów seminarium. Każdy miesiąc opatrzony jest cytatem z kazań wygłoszonych przez ks. Jana Machę. „To nie tylko graficzny spis dni, tygodni i miesięcy roku 2022, który ma nam – jego użytkownikom – pomóc w rachubie upływającego czasu. Publikacja tworzona w klimacie niezwykłego wydarzenia – pierwszej w historii Katowic oraz tutejszej archidiecezji uroczystości beatyfikacyjnej – stanowi próbę zmierzenia z się z postawą i przesłaniem błogosławionego ks. Jana Franciszka Machy w realiach XXI wieku” – piszą we wstępie alumni.

Wybrane wypowiedzi są ilustrowane fotografiami, w których klerycy starają się odnaleźć przykład wierności Bogu, tak jak swoim życiem dał ją męczennik, przyszły patron WŚSD. „Wśród zaprezentowanych wymiarów chrześcijańskiej wierności odnajdą Państwo modlitwę i życie sakramentalne, gotowość odpowiadania „tak” na Boże natchnienia, realizowanie przykazania miłości względem ludzi starszych, ubogich i bezdomnych czy troskę o rodzinę, przyjaciół i siebie nawzajem” – czytamy w słowie wstępnym.

Kalendarz można kupić m.in. na furcie seminaryjnej oraz bezpośrednio po uroczystości beatyfikacyjnej w katedrze.

Marta Sudnik Paluch

aktualności