Analiza wyroku skazującego ks. Jana Machę

Kazania
Podkategorie: audio

Archiwum

 • 24.02.2020

  Kazania

  Kazania w wersji audio

  Teksty ks. Machy czyta Marek Piechniczek, Radio eM

 • 03.02.2020

  Kazania

  Kazanie wygłoszone 26 VIII 1939

  Kazanie wygłoszone 26 VIII 1939 w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym, kazanie na niedzielę XIII po Ziel. Św.: o wdzięczności wobec Boga Kazanie na niedzielę XIII. po Ziel. Św. Wdzięczność wobec Boga. „Czyliż nie dziesięciu było oczyszczonych, a dziewięciu gdzież są?” (Łuk. 17.18)

 • 03.02.2020

  Kazania

  Kazanie wygłoszone 16 VII 1939

  Kazanie wygłoszone 16 VII 1939 w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym; kazanie na niedzielę 7. po Świątkach: Objawy, przyczyny i skutki obojętności religijnej Kazanie na niedzielę 7. po Świątkach Objawy, przyczyny i skutki obojętności religijnej „Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilcy drapieżni!” (Mat. 7.15)

 • 03.02.2020

  Kazania

  Kazanie wygłoszone 9 VII 1939

  Kazanie wygłoszone 9 VII 1939 w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym; kazanie na 6-tą niedzielę po Świątkach: O opatrzności Bożej Kazanie na 6-tą niedzielę po Świątkach O opatrzności Bożej „Żal mi tego cudu”

 • 03.02.2020

  Kazania

  Kazanie wygłoszone 28 VIII 1938

  Kazanie wygłoszone 28 VIII 1938 w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym; kazanie o zaangażowaniu świeckich w życie parafii „A mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna” (Dziej.[e] Ap.[ostolskie] 4.32)

 • 03.02.2020

  Kazania

  Kazanie wygłoszone 7 VIII 1938

  Kazanie wygłoszone 7 VIII 1938 w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym; kazanie na 9-tą niedzielę po Świątkach: „O miłosierdziu Boga” Kazanie na 9-tą niedz.[ielę] po Świątkach1. „O miłosierdziu Boga” Motto: „Spojrzawszy na miasto, płakał nad nim” (Łuk. 19)