Konkurs im. ks. Jana Machy rozstrzygnięty

W marcu br. Instytut Gość Media przy współpracy z Caritas Archidiecezji Katowickiej zainicjował konkurs  promujący osobę Sługi Bożego ks. Jana Machy. Był adresowany do Parafialnych Zespołów Caritas i grup charytatywnych działających przy parafiach na terenie Rzeczpospolitej Polski.

2020-09-21

Odwoływaliśmy się do jednego z charyzmatów Sługi Bożego, potrafiącego dostrzec w swoim środowisku osoby samotne i opuszczone, które na skutek represji politycznych, jakie spadły na mieszkańców Górnego Śląska podczas niemieckiej okupacji znalazły się bez środków do życia. Stworzona przez niego organizacja niosła im pomoc w bardzo szerokim zakresie, zarówno materialną, jak i duchowe wsparcie. Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju. Jednak problem samotności, poczucia życia na marginesie, poza oficjalnym nurtem życia, występuje nadal chociaż oczywiście inne są tego przyczyny.  Ogłaszając konkurs pragnęliśmy uwrażliwić środowiska parafialne na problem samotności i alienacji ludzi w różnym wieku i kondycji materialnej. Chcieliśmy także pokazać przykłady działań, które mogą być inspirujące dla innych, a jednocześnie wpisują się w ideę naśladownictwa Sługi Bożego. Spotkało się to z pozytywnym odbiorem. W nadesłanych pracach podkreśla się, że ludzie starsi stanowią coraz większy procent mieszkańców wielu parafii, a skala trudności z jakimi borykają się na co dzień jest ogromna. Być może jednym z najważniejszych wyzwań jest zjawisko samoizolowania się ludzi starszych i ich anonimowości w osiedlowych blokowiskach. Okres pandemii pogłębił jeszcze wszystkie te problemy, zamykając często ludzi w kręgu własnych spraw.  To nie tylko wielki problem społeczny, ale i duszpasterski.  Dlatego tak ważne są inicjowane przez parafie przedsięwzięcia, które ten stan starają się przełamać, motywując ludzi starszych do wychodzenia z domy, pielęgnowania relacji z innymi, podejmowania wysiłku samokształcenia się.  

Spośród nadesłanych prac jury pod przewodnictwem ks. dra Adama Pawlaszczyka pierwszą nagrodę przyznało parafii Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach za opis pracy Parafialnego Zespołu Charytatywnego nastawianego na przeciwdziałanie zjawisku samotności i izolacji ludzi starszych w parafii. II nagrodę otrzymała parafii pw. św. Andrzeja w Zabrzu, za prezentację działalności Parafialnego Klubu Seniora „Ku radości”. Trzecią nagrodę otrzymała parafia pw.  Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Tarnowskich Górach prezentująca działalność Klubu Seniora, istniejącego przy Parafialnym Zespole Caritas,  a zwłaszcza realizowane w jego ramach zajęcia edukacyjne i warsztaty.  Dodatkową nagrodą, ufundowaną przez Caritas Archidiecezji Katowickiej nagrodzona została  parafia Miłosierdzia Bożego. Jesteśmy przekonani, że materiał z nagrodzonych parafii prezentowany na naszym serwisie może zachęcić do podobnych i innych działań na tym obszarze.

Publikujemy nagrodzone prace. Zachęcamy do lektury i inspirowania się:

I miejsce: Parafia Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach

II miejsce: Parafia św. Andrzeja w Zabrzu

III miejsce Parafia Matki Bożej Uzdrowienie Chorych w Tarnowskich Górach

Nagroda specjalna: Parafia Miłosierdzia Bożego w Tychach

Konkurs