2020

Archiwum

 • 03.02.2020

  Kazania

  Kazanie wygłoszone 28 VIII 1938

  Kazanie wygłoszone 28 VIII 1938 w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym; kazanie o zaangażowaniu świeckich w życie parafii „A mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna” (Dziej.[e] Ap.[ostolskie] 4.32)

 • 03.02.2020

  Kazania

  Kazanie wygłoszone 9 VII 1939

  Kazanie wygłoszone 9 VII 1939 w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym; kazanie na 6-tą niedzielę po Świątkach: O opatrzności Bożej Kazanie na 6-tą niedzielę po Świątkach O opatrzności Bożej „Żal mi tego cudu”

 • 03.02.2020

  Kazania

  Kazanie wygłoszone 16 VII 1939

  Kazanie wygłoszone 16 VII 1939 w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym; kazanie na niedzielę 7. po Świątkach: Objawy, przyczyny i skutki obojętności religijnej Kazanie na niedzielę 7. po Świątkach Objawy, przyczyny i skutki obojętności religijnej „Strzeżcie się pilnie fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilcy drapieżni!” (Mat. 7.15)

 • 03.02.2020

  Kazania

  Kazanie wygłoszone 26 VIII 1939

  Kazanie wygłoszone 26 VIII 1939 w kościele św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym, kazanie na niedzielę XIII po Ziel. Św.: o wdzięczności wobec Boga Kazanie na niedzielę XIII. po Ziel. Św. Wdzięczność wobec Boga. „Czyliż nie dziesięciu było oczyszczonych, a dziewięciu gdzież są?” (Łuk. 17.18)

 • 10.02.2020

  Miejsca pamięci

  Stary Dworzec w Katowicach

  Ks. Jan Macha został aresztowany przez gestapo 5 września 1941 r. na peronie dworca kolejowego w Katowicach. Prawdopodobnie był jednak obserwowany przez gestapo już od grudnia 1940 r.

 • 12.02.2020

  Konkurs

  Konkurs

  Konkurs im. Sługi Bożego ks. Jana Machy na najelpszy projekt aktywizujący osoby starsze w parafii.

 • 12.02.2020

  Zdjęcia, Dzieciństwo

  Dzieciństwo

  Sługa Boży ks. Jan Macha urodził się 18 stycznia 1914 r. w typowej dla tego okresu śląskiej rodzinie zatrudnionej w przemyśle, ale kontynuującej także chłopskie tradycje, zwyczaje, a także charakterystyczną pobożność i religijność. W domu rodzinnym małego Jana nazywano Hanikiem (zdrobnienie od imienia Hanys, używane na określenie Jana). Dorastał w przełomowej epoce wielkiej zmiany politycznej na Górnym Śląsku, kiedy po plebiscycie i trzech powstaniach, część Górnego Śląska w 1922 r. weszła w skład państwa polskiego jako autonomiczne województwo śląskie.

 • 12.02.2020

  Zdjęcia, rodzina

  Rodzina

  Sługa Boży ks. Jan Macha był dzieckiem Pawła Machy i Anny z domu Cofałka. Żona była o pięć lat od niego młodsza. Rodziny Machów i Cofałków mieszkały w Chorzowie, gdzie byli szanowanymi gospodarzami. Anna pochodziła z rodziny od dawna związanej z Chorzowem, a Paweł choć także urodził się w tym mieście miał rodzinne korzenie w Dąbrówce Wielkiej, należącej wówczas do parafii Kamień. Była to typowa dla ówczesnego Górnego Śląska rodzina robotniczo-chłopska. Ks. Jan, najstarszy w rodzinie miał trójkę rodzeństwa, brata Piotra oraz dwie siostry Różę i Marię. Paweł Macha był ślusarzem i pracował w Hucie Kościuszko. Odbył służbę wojskową w armii pruskiej (1908-1910) i powrócił do pracy jako maszynista parowozu hutniczego. W rodzinnych opowieściach został zapamiętany jako człowiek zasadniczy, wymagający i odznaczający się wielką przedsiębiorczością. Matka Anna prowadziła gospodarstwo domowe, była kobietą pracowitą, pogodną i otaczała wszystkich wielką miłością i ciepłem. Rodzinny dom był przeniknięty religijną atmosferą. Rodzice Sługi Bożego należeli do stowarzyszeń kościelnych i często przystępowali do sakramentów.

 • 12.02.2020

  Zdjęcia, pasje

  Pasje

  Od czasów młodości Janek był chłopcem niezwykle aktywny. W szkole angażował się w prace kółek: literackiego, historycznego i sportowego. W parafii należał do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej i Żywego Różańca. Jego wielką pasją sportową była piłka ręczna. Trenował w klubie sportowym „Chorzów”, popularnych „Azotach” i grał na poziomie zawodowym. Razem ze swoją drużyna kilkakrotnie sięgał po tytuł mistrza Śląska, a w 1932 i 1933 roku został wicemistrzem Polski.